Podpis elektroniczny w Polsce

Początki podpisu elektronicznego sięgają końca dekady lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W roku 1978 zostaje opracowana teoria kryptograficznego systemu klucza publicznego, na której w praktyce bazuje dzisiejszy podpis elektroniczny. Niemal 10 lat później powstaje pierwszy standard klucza publicznego, znany do dziś jako X.509. W roku 1995 zostaje założone pierwsze na świecie centrum certyfikacji, które 4 lata później zostaje zakupione przez korporację Verisign, jeden ze światowych potentatów świadczących usługi certyfikacyjne.

Podpis elektroniczny posiada szeroki wachlarz podstaw prawnych. Pierwsze z nich sięgają roku 1995, w którym to zostaje uchwalona pierwsza na świecie ustawa prawna dotycząca podpisu elektronicznego. Rok później powstaje pierwsze w Europie centrum certyfikacji. W roku 1997 zostają natomiast uchwalone ustawy o podpisie elektronicznym we Włoszech oraz w Niemczech. Niedługo potem zostają uchwalone podobne ustawy również w Austrii, Danii, Hiszpanii, Portugalii,  Australii oraz sukcesywnie w wielu innych Państwach. W roku 1998 powstaje pierwsze centrum certyfikacji działające w Polsce. Jest nim firma CERTUM. Kilka lat później, a mianowicie w połowie roku 2001, TP Internet Sp. z o.o. należąca do Telekomunikacji Polskiej S.A, uruchamia centrum certyfikacji Signet. W styczniu 2002 podpis elektroniczny zyskuje moc prawną nawet w Federacji Rosyjskiej. W tym samym roku podpis elektroniczny staje się narzędziem o podstawie prawnej w Chorwacji, Słowacji, Białorusi i na Malcie. W kwietniu 2002 pod nazwą Sigillum powstaje kolejne polskie centrum certyfikacji. Rok później podpis elektroniczny witają Kazachstan i Ukraina.

Rok 2007 przynosi prawdziwą rewolucję w świecie podpisu elektronicznego, w sensie rozpoczęcia państwowych projektów mających na celu stworzenie infrastruktury informatycznej umożliwiającej obywatelom Państw unijnych posługiwanie się podpisem elektronicznym na bardzo szeroką skalę. Chodzi głównie o bezpieczny dostęp do usług administracji publicznej, portale aukcyjne, dostęp do archiwów i repozytoriów stosując podpis elektroniczny. Od roku 2008 jest w Polsce możliwe składanie deklaracji podatkowych stosując podpis elektroniczny. W tym samym roku liczba osób posługujących się w Polsce podpisem elektronicznym sięga dwustu tysięcy użytkowników.

Z roku na rok rośnie zakres spraw, które można załatwić korzystając z podpisu elektronicznego, a ich wachlarz jest obecnie bardzo szeroki. Przykładowo podpis elektroniczny umożliwia zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej online w przeciągu kilkunastu minut, bez konieczności udania się osobiście do jakiegokolwiek Urzędu. Aby zdać sobie sprawę z ogromnej ilości spraw, jakie mogą być załatwione stosując podpis elektroniczny, wystarczy odwiedzić kilka portali, które wspierają infrastrukturę podpisu elektronicznego. Dla przykładu wymienię kilka z nich: e-puap.pl, ceidg.gov.pl, e-przetargi.pl

 

Reklamy